Historie

De boerderij Arkelshof is gebouwd in 1932 door C. van Arkel. Het bestond uit een T-boerderij met twee bergen met opslag voor havergarven en hooi met stalling voor jongvee, varkens en paarden. In het achterhuis was er plaats voor melkkoeien en paarden. In het voorhuis werd geleefd en was een waterpomp. Op de zolder werd graan gedroogd en er werd stro opgeslagen. Verder waren er kersen- appel- en perengaarden. Ook werd er tarwe, gerst, haver, aardappelen, suikerbieten en luzerne verbouwd. Het werk werd allemaal met de hand gedaan. Er waren vijf werkpaarden voor het bewerken van het land. Ook werkten er meerdere knechten en natuurlijk het hele gezin, vooral in de oogsttijd.
Na de oorlog werd het meeste handwerk en de werkpaarden vervangen door machines.

Het bedrijf werd overgenomen door de jongste zoon C. van Arkel Junior. Het woonhuis werd aangepast, zoals stroom, waterleiding en oliekachels. Er werden koeien gemolken en er werd vee geweid om in de herfst weer te verkopen. De boomgaarden werden gerooid en maakte plaats voor grasland en bouwland. C. van Arkel Junior had inmiddles door avondstudie de nodige diploma's voor rentmeester en taxeteur behaald. Er werd gestopt met melken, maar de liefde voor de paarden bleef.
De bergen maakte plaats voor paardenstallen en hooiopslag. Met bijna alle rassen werden er op keuringen en kampioenschappen successen behaald. C. van Arkel Junior werd een geliefd keurmeester bij de KWPN Tuigpaarden en het Welsh Pony Stamboek.
Er was een dekstation met Welshpony's en Shetlandpony's. Ook vele KWPN Tuigpaardhengsten werden goedgekeurd voor de dekdienst. C. van Arkel Junior bekleedde vele bestuurlijke functies.

De jongste zoon J.M.J. van Arkel, de derde generatie, neemt het argarische gedeelte over van zijn vader. Met een paar melkkkoeien is J.M.J. van Arkel weer begonnen met melken. Ze hadden een doorloopwagen met melkbussen. De koeien stonden in de winter op de grupstal en er werd met melkketels en elektomotor gemolken. Ook kwam er een jongveestal met mestput voor ongeveer 40 stuks jongvee. In 1983 werd er een ligboxenstal gebouwd voor 70 melkkoeien met 1x10 zij-aan-zij melkstal. Alles voldoet inmiddels aan de eisen die tegenwoordig gevraagd worden. Ook het mechanische gedeelte is met de tijd mee gegaan. Niet al het landwerk word zelf gedaan, inkuilen en ploegen wordt uitbesteed aan de loonwerker. Het bedrijf maakt gebruik van 69 ha.

Er kwam een nieuwe tak bij, de Texelaar. Er zijn vele goede ooien aangekocht uit Noord-Holland en Texel. Al gauw werd het koppel schapen zwoegerziekte vrij gemaakt. Door de strenge selectie en gebruik van goede vleesrammen werd de kwaliteit zeer goed. Er werden goede resultaten geboekt op fokdagen en kampioenschappen. Op dit moment zijn er 80 fokooien en 7 dekrammen.

J.M.J. van Arkel was zeer actief in de paardensport. Hierdoor kreeg hij veel rijervaring. Door zijn vader heeft hij veel kennis van paarden. Niet alleen het exterieur, maar ook rijtechnisch, wat tot op de dag van vandaag goed van pas komt. Op dit moment worden er paarden getraind en gefokt voor de sport, totaal zo'n 25 paarden.


Kandidaat A, Nederlands Kampioen 3-jarige hengsten 1995