Keuringen

Nationale Keuring 2022
24788 Res. Kampioen 1,5 jarige Rammen
4-tal ooilammeren 1A en Beste hok
4-tal ramlammeren 1C, ramlam 24800 bij de beste 10

Blauwe 2-tal ramlammeren 1C, ramlam 21760 bij de beste 10
Blauwe 2-tal ooilammeren 1B, beide lammeren aangestipt

Avondkeuring Luttenberg 2018

2619-15317 res Kampioen oude ooien en tevens uit kampioenshok 4tal oude ooien

 

Nationale keuring 2015

2619-83676 Nationaal Kampioen 1-jarige rammen

Keuring Heteren 2011

Kampioen 1-jarige rammen
Ram 2619-39333
BE-88 AV-89 H71 D36 L81
Geb. 2010
v: 5504-0787 BE-88 AV-88
m: 2619-1676 BE-88 AV-89
Deze ram is sinds 2011 eigendom van J. van Eijk

Kampioenen voorgaande jaren

Dagkampioen en meerdere malen Kampioen Oude ooien
Ooi 2619-1516
BE-89 AV-92 H70 D36 L82
Geb 2008
v: 5425-0800 BE-90 AV-89
m: 2619-1302 BE-90 AV-90


 

Kampioen Oude ooien
Ooi 2619-1429
BE-90 AV-90 H66 D34 L77
Geb. 2007
v: 4605-0500 BE-87 AV-87
m: 2619-1238 BE-92 AV-90


 

Kampioen 1-jarige ooien
Ooi 2619-1724
BE-89 AV-91 H71 D36 L76
Geb. 2009
v: 5504-0787 BE-88 AV-88
m: 2619-1443 BE-88 AV-86


 

Reserve Kampioen Oude Ooien Marienheem
Ooi 2619-1417
BE-93 AV-91 H69 D36 L81
Geb. 2006
v: 2619-1358 BE-92 AV-90
m: 2619-1240 BE-90 AV-90


 

Reserve Kampioen Oude ooien
Ooi 2619-1522 BE-89 AV-91
Geb: 2008
v: 5425-0783 BE-88 AV-85
m: 2619-1388 BE-93 AV-92